Bouwmanagement

Het bouwproces is mooi en boeiend, maar kan tegelijkertijd intensief zijn. Bouwingenieurs Groep begeleidt u graag door dit proces.

In overleg met u kunnen wij u compleet ontzorgen en u bij het gehele bouwproces begeleiden, vanaf de eerste schets tot en met de oplevering.

Het is ook mogelijk om onderdelen van dit proces voor onze rekening te nemen, zoals:
– Overleg en coördinatie tussen de betrokken partijen (bijvoorbeeld het organiseren/leiden
van bouwvergaderingen)
– Bewaken van de planning
– Bewaken van budget (meer- en minder werk).
Uw wens is hierin bepalend.
Ons doel: in een goede open sfeer, gezamenlijk het gehele bouwproces doorlopen met een kwalitatief en comfortabel gebouw als resultaat.