Bouwadvies

Wij kunnen ons voorstellen dat er bij een bouwproces veel vragen ontstaan.
Vanuit een uitstekende opleiding en ruime ervaring met vele verschillende projecten qua omvang, functionaliteit en complexiteit in alle fases van het bouwproces, heeft Bouwingenieurs Groep veel expertise ontwikkeld. Hierdoor is het team van BGN in staat uw vragen adequaat te beantwoorden.

Omgevingsvergunning
Tijdens het bouwproces krijgt u te maken met het aanvragen van een omgevingsvergunning. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning komen er veel zaken aan de orde zoals:
– Overleg met de Gemeente en Welstand
– Toetsing van plannen aan het bouwbesluit
– Aanlevering van een energieprestatie
– Juiste constructieve doorberekening
– Bouwfysisch moet alles voldoen (ventilatie, geluid en isolatie).

Bij bovenstaande zaken kunnen wij u uitstekend adviseren en indien gewenst zaken aanleveren.

Ook op het gebied van duurzaamheid (passiefhuizen), haalbaarheidsstudies, vergelijking van offertes en het opstellen van stichtingskosten beschikken wij over de nodige kennis.